संकेतस्थळ उद्दिष्टे

ॐ  श्री  卐 ll श्रीशंकर ll निर्मोह: संयमी योगी शान्तो दान्तो विमत्सर: | सोsस्तु मे वरदो नित्यं वरदानंद भारती || सुप्रसन्न: समाधानी निश्चयी च दृढव्रती | सोsस्तु मे वरदो नित्यं वरदानंद भारती || सज्जन हो, सप्रेम जयहरि. प्रेरकः सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा । शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः ॥ सत्कर्माची प्रेरणा देणारे, अकर्म टाळण्याची सूचना देणारे, सत्याचा निर्देश करणारे, सन्मार्ग दाखविणारे, उत्तम शिक्षण देणारे व सुबोध करणारे - असे सहा जन मनुष्यासाठी गुरु समान असतात, अशा अर्थाचे एक शास्त्र वचन आहे. यातील एका गुणाने संपन्न असलेला गुरु लाभला तरी मनुष्याचे कल्याण होणे निश्चित आहे. आपल्या परम सौभाग्याने आपल्या जे सद्गुरू लाभले ते स्वामी वरदानंद भारती (पूर्वाश्रमीचे प्रा. अनंत दामोदर आठवले उर्फ अप्पा) या शास्रोक्ती नुसार "षडगुणैश्वर्यसंपन्न" असे लाभले आहेत. एका भाविकाने स्वामीजींच्या गुणविशिष्टांचे वर्णन करणारा एक श्लोक रचला आहे. तो श्लोक असा - भाषापंडित, सिद्धहस्त कवि ते, खासे टीकाकार ते | नामी कीर्तनकार, निस्पृह खरे, तत्वज्ञ, आचार्य ते || ज्ञाते, साधक, राष्ट्रभक्त कडवे, सर्वज्ञ मर्मज्ञ ते | कोणा काही असोत, ब्रह्मच आम्हा ते बोलते चालते || वरील श्लोक वाचला असता स्वाभाविकपणे सद्गुरू स्वामी वरदानंद भारती यांच्या स्वरूपाचे […]

आजचे दर्शन

वरदवाणि

Calendar Day 19

जे जुने चांगले आहे, श्रेयसकर आहे, ते निदान काळाच्या ओघात परिक्षेले आहे; त्याचे चांगुलपण पिढ्यान्पिढ्या अनुभवाने स्पष्ट झालेले आहे आणि म्हणूनच ते टिकून राहिले आहे.

 

१९