प्रपंच सुखकारक व्हायचा असेल तर तेथे आधी मर्यादा आणि मग उपभोग असेच धोरण असले पाहिजे.