साधकाने उपदेशाचे बोलणे तर काय तिरस्काराचे, निंदेचे भाषणहि आत्मशोधनाला कारणीभूत होत असल्याने, सोशिकपणा वाढविण्यास साहाय्यकारी असल्याने, स्वागताहार्यच मानले पाहिजे.