दुःख हे पुष्कळवेळा वस्तुतंत्र असते. शोक वा चिंता ही स्थिती पूर्णपणे कर्तृतंत्र आहे, माणसाच्या स्वाधीनची आहे. म्हणून दुःख झाले तरी शोक करू नये.