पाप ही अशी वस्तू आहे की ती केव्हा ना केव्हा तरी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात भोगावीच लागते.