ॐ  श्री  卐

ll श्रीशंकर ll

स्वस्ति श्रीमन्नृप शालिवाहन शक १९४१ विकारीनाम संवत्सरारंभ

कलियुग शक (युगाब्द) ५१२१

विक्रम संवत् २०७५-७६

“शके १९४१ – नूतन हिंदू वर्षाभिनंदन”

येणाऱ्या नव वर्षात आपणास सुख, समाधान, स्थैर्य, समृद्धी व आरोग्य लाभो हीच सदिच्छा !

ॐ  श्री  卐

ll श्रीशंकर ll

ॐ श्री 卐 ll श्रीशंकर ll ॐ श्री 卐

श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्र म्हणताना पाठात लक्ष ठेवण्याची क्लृप्ति जाणून घेण्यासाठी येथे click करा.