अलीकडे आपण जीवनमान उंचविण्याच्या तंत्रात सहजपणे कराव्या लागणाऱ्या शारीरिक कष्टाला मुकलो आहोत आणि मग आमचे निरोगीपण हे प्रभावी औषधांच्या उपयोगावर येऊन बसले आहे.