पात्रता असलेल्या कोणाहि व्यक्तीला याचि देही याचि डोळांमुक्तीचा सोहळा भोगणे शक्य आहे. त्यातले कठीणपण परिस्थितीचे नसून प्रवृत्तीचे आहे.