निंदक शुल्क न घेता आपणहून दोषांचे दिग्दर्शन करीत असतो, मग साधकाने त्याच्याविषयी शत्रुत्वाची भावना का बाळगावी ?