माणूस प्रकृतिप्रवृत्तिपरिस्थिती प्रमाणे कुठेहि असला तरी त्याचे अंतिम ध्येय मोक्ष, मुक्ति हेच आहे.