निंदकाला आपला शत्रू न मानता शरीरामध्ये कायकाय दोष आहेत हे सांगणारा संप्राप्तिविशारद (पॅथॉलॉजिस्ट) मानावे.