संसारविषयक प्रेम, लोभ, आसक्ति यांना काळ, वेळ, व्यवहार यांच्या मर्यादा असतात, असल्या पाहिजेत. नाही तर ते प्रकरण फार दुःखदायक होते.