जे हिताचे आहे ते प्रिय वाटत नाही. जे कर्तव्य आहे ते आवडीचे ठरत नाही आणि त्यामुळेच सर्व प्रकारचे अनर्थ जन्माला येतात.