मी म्हणजे देह नाही हा विचार बुद्धीच्या पातळीवर मान्य होऊन तो आचाराच्या पातळीवर उतरण्यासाठी विवेकाने प्रयत्न करावे लागतात.