संयमाने शक्तीचे संरक्षण होते आणि उपभोगक्षमतेचे सामर्थ्य व काळ दोन्हीहि वाढतात, त्यामुळे रसिकतेने जीवनाचा उपभोग अधिक दीर्घकाळ घेता येतो.