परमार्थिकदृष्ट्या, धार्मिकदृष्ट्या आपल्या कल्याणासाठी काय करावे ते नेमके कळावे म्हणून परमार्थमार्गामध्ये गुरु करणे महत्वाचे मानले जाते.