एकीकडे जीवन असह्य करू टाकणारी प्रदूषणे व दुसरीकडे सर्व जीवनच नष्ट करू शकणारी भयानक शस्त्रात्रे वैज्ञानिक प्रगतीचे हे विनाशकारी परिणाम पहिले म्हणजे मनूने महायंत्रनिर्माण हे पातक का सांगितले, हे लक्षात येईल.