अधिकाधिक चैन, विलासाच्या लालचीने व सुखाच्या राक्षसी महत्वाकांक्षेने, वैज्ञानिक प्रगतीच्या एका शतकाच्या आत, लक्षावधी वर्षे पृथ्वीवर सुखाने जगलेली मनुष्यजात, सर्वनाशाच्या खोल कड्याच्या टोकावर येऊन उभी राहिली आहे.