कर्मविपाकाच्या सिद्धांताने दैववादाला प्रोत्साहन मिळण्याच्या ऐवजी प्रयत्नवादालाच प्रेरणा मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.