गुरुत्वाकर्षणाच्या सिद्धांतामुळे माणसाने चालणे, फिरणे, चढणे सोडून द्यावे आणि नुसते बसून रहावे असे जसे होत नाही तसेच कर्मविपाकाच्या सिद्धांताने मनुष्य निष्क्रिय होतो असे मानण्याचे कारण नाही.