सद्वर्तनाचा जो आधार मानसिकदृष्ट्या सज्जनाला लाभतो, तो दुर्जनाला कधीच नसतो.