वाममार्गाने मिळविलेल्या प्रत्येक पैशागणिक चिंता वाढत असेल तर त्याची अभिलाषा का करावी ?