दुःख हे टाळता येण्यासारखे नाही, त्याला तोंड द्यावे लागणारच आहे, हे लक्षात आले तर माणसाची मानसिक सिद्धता होते.