भयाच्या, चिंतेच्या ताणाने पोखरलेले ऐश्वर्य खरे सुख, स्वास्थ्य वा समाधान देऊ शकत नाही.