स्वतःला काय पाहिजे, कां पाहिजे, याचा विचार स्वतंत्रपणे आणि शास्त्रीयदृष्ट्या करून मनुष्य वागला तर ते योग्य व आवश्यक आहे.