तितिक्षा आणि तपश्चर्या वा विविध व्रताचरणे ही मुख्यतः शरीर, मन व बुद्धी या तिन्हींची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आहेत.