आज जन्मशताब्दी निमित्याने गोरटे येथे दासबोध ग्रंथाचे पारायण

संपर्क: श्री अरुण परळीकर
भ्रमणध्वनी :९९७६३५७३६३८

<संपूर्ण पत्रिका> <छायाचित्रे >